x-menin tarihçesi ve tüm x-men üyeleri

X-Menin Tarihçesi

X-Menin Tarihçesi

X-Men

X-Menin Tarihçesi , Profesör X ve telekinezi yeteneğini konu alan görsel

Mutantlarla beraber X-menin tarihçesi gelişmeye başlamıştır. Mutantlar; insan evrimindeki bir değişim sonunda, x geniyle beraber insanüstü güçlerle doğan ve genelde özellikleri ergenlik döneminde ortaya çıkan, insanlığın bir üst türüdür. Normal insanlar gizlenen ve endişe içinde yaşayan mutantlara karşı farklılıklarından dolayı nefret ve güvensizlik beslemekteydiler. Birçok bilim adamı mutantların, üstün özelliklerinden dolayı evrimdeki bir üst nokta olarak tanımlamışlardır ve bu yüzden onları insanlık için bir tehdit olarak algılamışlardır.

Mutantlar ve insanlar arasında yaşanan bu gerginlikte; bazı mutantlar güçlerini kötüye kullanırlar (X-Men’in düşmanı Magneto ve Apocalypse gibi). Bu mutantlar, insanların kendilerine karşı gösterdikleri tavır ve yaklaşımlardan dolayı, süper güçlerini kullanarak onları devirmeleri gerektiğini ve bu şekilde mutanların özgürlüklerini sağlayabileceklerini düşünürler ve X-Menin tarihçesi mutantların bu şekilde bölünmesiyle gelişmeye başlamıştır…

X-Menin Tarihçesi Profesögr X'in kurmuş olduğu X-Men okulu

İnsanlar tarafından gördükleri dışlanma ve işkencelerden dolayı, bu iki ırkın barış içinde ve birlikte yaşaması gerektiğini düşünen mutantların sayısı oldukça az sayıdadır. Bunun üzerine, telekinezi yetenekleriyle insanların düşüncelerini okuyabilen ve onların zihinlerine girerek yönlendirebilen Profesör Charles Xavier (Profesör X) tarafından, X-Men tarihçesi nin yapı taşlarını oluşturan ilk adım atılır; bu iki ırkın beraber ve barışçıl şekilde yaşayabileceği düşüncesini destekleyen ve bu düşünceyi yaymak için içinde güçlü mutant üyeleri barındıran X-Men grubu kurulur. Xavier, oldukça varlıklı bir mutant olup, genç mutantları eğiterek onları Magneto’nun kindar dünyasından ve diğer mutant tehlikelerinden uzak tutmaya çalışır. Profesör X yalnızca düşünceleriyle bile tüm insanlığa istediğini yaptırtacak güce sahip olmasına rağmen, mutant ve insanlar arasındaki barışa giden yolun, onların özgür iradesiyle gerçekleşmesini ve uzlaşmalarını istemektedir.

Profesör X ve eski yakın arkadaşı (artık düşmanı) Magneto

X-Menin tarihçesinde daha derinlere indiğimizde; X-Men çizgi romanı, tarihteki en eski çizgi romanlar serilerinden biri olma özelliğini taşır ve multikültürel merkezliğin 1970’lerde çektiği sorunları temsil eder. Karakterler Japonya, İrlanda, Kenya, Rusya, Kanada ve Almanya gibi çeşitli ülkelerden gelir ve değişik etnik kökenlerden karakterler bulunur. Aralarında gelişen hikâyeler, geçmişte ve günümüzde yaşanan; azınlıklara karşı “üstün ırk olma” mantığı içerisinde anlayışsızlık ve hoşgörüsüzlük gösterilmesi üzerinedir.

Bu vesile ile hikâyede hem mutantlar arasından hem de insanlar arasından daha üstün ırk olduklarını iddia eden, ve diğer türe karşı ayrımcılık yapan taraflar bulunmaktadır. X-Men hikâyesinin temeli de hikâyede mutantlar olarak gösterilen ama gerçek hayattaki tüm azınlıkların (Müslüman bir toplumda Şiiler veya Hristiyan bir toplumda Paganlar gibi) veya içerisinde bulundukları toplum tarafından ayırımcılığa uğrayanların – Doğu Halklarında kadınlar, küçük yaşta çalıştırılan çocuklar veya tutucu milletlerdeki eşcinseller gibi – farklılıkları ne olursa olsun diğer insanlar gibi insan türüne ait olduklarıdır. Bu düşüncenin aksini söyleyenler ise toplumda sürekli olarak savaşa ve karmaşaya sebebiyet vererek, toplumu ve insanlığı bölmeyi amaçlamıştır.

X-Men ekibinin ve düşmanları Magneto'nun yer aldığı görsel

X-Men Ekibi Üyeleri